Ürün Gruplarımız

En Çok Satanlar

kayyt bulunamady

Garanti ve Yade Ko?ullary

Aldy?ynyz her ürün, üretici firmasynyn garantisi altyndadyr.

Almy? oldu?unuz ürününü ambalajyny açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldy?ynyz ?ekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturasy, sipari? numarynyzyda içeren bir dilekçe veya iade formu ile iade ediniz.

Sevkiyat syrasynda zarar gördü?ünü dü?ündü?ünüz paketleri teslim aldy?ynyz firma yetkilisi önünde açyp kontrol ediniz. E?er üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasyna tutanak tuttururarak ürünü teslim almayynyz. Ürün teslim alyndyktan sonra kargo firmasynyn görevini tam olarak yerine getirdi?ini kabul etmi? oldu?unuzu unutmayynyz

Ambalajy açylmy?, kullanylmy?, tahrip edilmi? vesair ?ekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

Mü?teri ürünü, kendisine teslim edildi?i andaki durumu ile geri vermekle ve kullanym söz konusu ise kullanma dolayysyyla malyn ticari de?erindeki kayby tazminle yükümlüdür

Mü?terinin ürünü iade etmesi veya aly?veri?inden caymasy halinde, iade edilen ürün Bize ula?ty?y andan itibaren Yedi (7) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartyna ürün iade bedeli bankanyz tarafyndan 2-6 hafta arasynda yapylmaktadyr. Bu sürede firmamyzyn tasarrufu bulunmamaktadyr.

Üründe ve ambalajynda herhangi bir açylma, bozulma, kyrylma, tahrip, yyrtylma, kullanylma ve sair durumlary tespit etti?i hallerde ve ürünün mü?teriye teslim edildi?i andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.
Ürün mü?teriye ula?tyktan sonra ortaya çykabilecek aryzalar için, üretici firmanyn yetkili servislerine ba?vurulmalydyr.
Yukarydaki ?artlara uygun iade edilen ürünlerde kargo ücreti mü?teri tarafyndan ödenecektir..
Havale iadeleri 2 i? günü içinde , Kredi Karty iadeleri 3 i? günü içinde yapylacaktyr. Bankanyz kredi karty iadelerini ayny gün hesabynyza yansytmayabilir. Bu durumda bankanyzyn kredi karty servisini aramanyz gereklidir. Sipari?inizle ilgili “Yptal Edildi” uyarysy çyktyktan sonra tüm bedel kredi kartynyza veya havale yapty?ynyz bankanyza iade edilmektedir. Taksitli saty?larda yapylan iadeler bankanyz tarafyndan kredi kartynyza her ay arty bakiye olarak yansytylmaktadyr.

Haberler

15.03.2012
Web Sitemiz Yenilendi.
yeni sitemiz sizlerin hizmetinde.