Ürün Gruplarımız

En Çok Satanlar

kayyt bulunamady

Teslimat Politikasy


Sipari?inizi Teslim Alyrken Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar

Eforlaptopservisi.com üzerinden verdi?iniz sipari?inizde bulunan ürünler size ula?ty?ynda kargo görevlisi yanynyzdayken isterseniz teslim fi?ini imzaladyktan sonra kargo paketini açyp kontrol edebilirsiniz. Paket içeri?inde herhangi bir yanly?lyk ya da eksiklik sözkonusu ise kargo tutana?y hazyrlatarak bize geri gönderebilir ya da kargoyu teslim aldyktan sonar bizlere bilgi verebilirsiniz.
Eforlaptopservisi.com´un saty?yny yapmakta oldu?u tüm ürünler, siz de?erli mü?terilerimize ula?tyrylmak üzere depodan çyky?y yapylmasy ve kargo firmasyna teslim edilmek üzere paketlenmesi anynda hasar kontrolünden geçmektedir. Firmamyzdan hiçbir ürünün hasarly olarak gönderimi yapylma ihtimali yoktur.

Kargo Paketini Nasyl Teslim Almalyyym?
Sipari?iniz kargo görevlisi tarafyndan size ula?tyryldy?ynda teslim almadan önce mutlaka dy? pakette hasar kontrolü yapmanyz ve kutuda herhangi bir hasar olmasy durumunda teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine "Hasar Tespit Tutana?y" hazyrlamasy yönünde uyarynyz. Hasarly kolinizi tutulan tutanakla beraber kargo görevlisine iade ediniz, Size tarafymyzdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir.

Teslimat Süresi
Sipari?inizin ödeme ve güvenlik onayynyn alynmasyna müteakiben; satyn aldy?ynyz ürünler için farkly bir tedarik süresi belirtilmemi? ise (Ön sipari? olan ürünler, sipari?e özel ithal edilen ürünler vb.) Saat 17:30 da kargoya verilir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süresi mesafeye ba?ly olarak 1 ila 3 gün içerisinde de?i?mektedir. Sipari?inizdeki ürün/ürünlerin tedarik süresinin uzamasy ya da tedarik edilememesi durumunda size tedarik zamany konusunda mü?teri temsilcileri tarafyndan bilgi verilecektir.. Cumartesi günleri saat 13:00´ten sonra verilen sipari?leriniz ödeme bilgisinin onayyna müteakiben pazartesi günü verilmi? kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan sipari?leriniz ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk i? günü alynmy? kabul edilir.

Kargo Firmasy Paketi Teslim Ettikten Sonra Kutunun Ezik, Yyrtyk veya Darbeli Oldu?unu Farkettim Ne Yapmalyyym?
Kargo firmasynyn görevi
Eforlaptopservisi.com´dan yapty?ynyz aly?veri?i güvenli bir ta?ymacylyk sunarak do?ru ki?iye güvenle teslim etmektir. Sipari?inizi teslim aldyktan sonra fark etti?iniz hasar durumlarynda; kargo ?ubenize hemen bilgi vermeniz ve hasar tespit tutana?y hazyrlanmasy do?rultusunda yardym talep etmeniz gerekmektedir. E?er kargo ?ubesinden gerekli yardymy alamaz iseniz bize bilgi vermenizi rica ederiz.

Unutmayyn! Elinize hasarly ula?an ürününüzü size teslimaty yapan kargo firmasy ve hasar tespit tutany?y ile ula?tyrmanyz sonucunda, de?i?im i?lemleriniz hyzly bir ?ekilde tamamlanacak ve tarafynyza tekrar sevkiyat gerçekle?tirilecektir.

Faturam Sipari?imle Birlikte Teslim Edilmedi Ne Yapmalyyym?

Kargoyla teslimi yapylan tüm sipari?lerin teslimaty faturaya göre yapylmaktadyr ve faturanyz yollanan sipari?inizin ayrylmaz bir parçasydyr. Faturanyz, sipari?inizin yer aldy?y kolinin dy?ynda, ?effaf plastik bir cep po?eti içerisinde 2 nüsha olarak size ula?tyrylmaktadyr. Herhangi bir nedenden dolayy kargo firmasy tarafyndan bu cep içerisinde bulunan fatura size teslim edilmez ise lütfen kargo yetkilisine hatyrlatynyz ve ysrarla faturanyzy isteyiniz. E?er faturanyz, sipari?inizle birlikte teslim edilmezse lütfen bize bildiriniz. Faturanyzyn bir kopyasy asly gibidir ka?eli olarak tarafymyzdan size tekrar yollanacaktyr. Garanti kapsamynda olan ürünlerimizde garanti i?lemlerinin faturanyn tarafymyza iletilmesi ile ba?layaca?yny hiçbir zaman unutmayynyz.


Haberler

15.03.2012
Web Sitemiz Yenilendi.
yeni sitemiz sizlerin hizmetinde.